NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD VELDHOVEN

10 dec 2018 - Een ondernemende club, die VVD Veldhoven
Hieronder een impressie van de vele plaatsen waar de VVD Veldhoven actief is geweest in de afgelopen maanden. Zo nam ze onder meer deel aan 'Samenloop voor hoop' en spraken met Klaas Dijkhoff, Tweede Kamerlid voor de VVD over STAND-UP POLITICS tijdens het najaarscongres 2018 in 's-Hertogenbosch. Maar ook veel.....
Lees verder »

16 nov 2018 - Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers heb-ben in de economie en in de samenleving. Het is de lokale middenstand die mensen samenbrengt, die de lokale voetbalclub sponsort en waar we als tiener onze eerste werkervaring opdoen. Politici, lokaal en nationaal.....
Lees verder »

13 nov 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
In de gemeente Bergeijk heeft het CDA jarenlang de absolute macht gehad. Het verkiezingsprogramma van het CDA werd één op één verheven tot een coalitieakkoord. In Veldhoven hebben we het systeem van coalities. De programma’s van de deelnemende partijen worden naast elkaar gelegd en er wordt gezocht naar een zo.....
Lees verder »

5 nov 2018 - Fit voor de toekomst
Het gaat langzaam weer beter in de detailhandel. Dat zien we terug in het straatbeeld van zowel de Kromstraat
als het Citycentrum. Er is gelukkig steeds minder leegstand. Het Citycentrum begint steeds meer te leven. Dit is mede te danken aan de inzet van de ondernemers en vrijwilligers. Het Cityfest en de 112-dag zijn hiervan.....
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende stroming.....
Lees verder »

25 apr 2018 - Nieuwe coalitie in Veldhoven is rond
In Veldhoven gaat in de periode 2018-2022 de nieuwe coalitie gevormd worden door VVD, GBV en PvdA. Er is overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord, de wethouderskandidaten en een portefeuilleverdeling. De onderhandelaars hebben de besprekingen hierover onder aanvoering van VVD’ers Daan de Kort en Ad.....
Lees verder »

4 apr 2018 - Vivianne van Wieren-Kraayvanger benoemd als vicefractievoorzitter
Na het afscheid van Willem-Jan van de Ven als gemeenteraadslid op 27 maart zijn op 3 april de nieuwe raadsleden voor de Veldhovense VVD benoemd en beëdigd. Het team van de VVD wordt, naast de herbenoeming van de overige vier zittende raadsleden, versterkt door drie nieuwe gezichten. Vivianne van Wieren-Kraayvanger.....
Lees verder »

16 feb 2018 - VVD Veldhoven heeft het verkiezingsprogramma als luisterboek gepresenteerd
Op 16 februari lanceerde de Veldhovense VVD haar Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, niet alleen als gedrukt en online exemplaar, maar ook als 'Luisterboek'. Initiatiefnemer Daan de Kort: "Om politiek toegankelijk te maken voor iedereen heeft de Veldhovense VVD besloten om naast haar schriftelijke.....
Lees verder »

5 feb 2018 - Lancering luisterboek verkiezingsprogramma Veldhovense VVD
De Veldhovense VVD vindt het van belang dat het verkiezingsprogramma voor iedereen toegankelijk is. Daarom hebben wij tijd en energie gestoken om het verkiezingsprogramma als luisterboek aan te bieden. Hierdoor bereiken wij een doelgroep die vaak vergeten wordt, denk hierbij aan analfabeten, personen met dyslexie en visueel.....
Lees verder »

30 nov 2017 - VVD Veldhoven kiest voor ervaring maar ook jong talent
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 november hebben de leden van de Veldhovense VVD met
unanimiteit de door het bestuur voorgestelde advieslijst goedgekeurd en daarmee de definitieve kandidatenlijst
vastgesteld. Bestuur en fractie van VVD Veldhoven gaan met deze lijst en met een gedegen programma (dat.....
Lees verder »

7 nov 2017 - De economie trekt aan
De economie trekt aan. Dit merken we op verschillende vlakken. Neem bijvoorbeeld bedrijventerreinen de Habraken. Nog geen twee jaar geleden moesten we flinke afwaarderingen incasseren omdat we de grond aan de straatstenen niet kwijt leken te kunnen. Inmiddels staan de bedrijven in de rij om zich op de Habraken te.....
Lees verder »

Naar archief 2017 en eerder »»