NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD VELDHOVEN

1 dec 2020 - VVD-kandidatenlijst voor 2e Kamerverkiezingen vastgesteld
Ik ben ontzettend trots op de geselecteerde 80 kandidaten die onze club de komende vier jaar gaan vertegen-
woordigen. Een gevarieerd gezelschap met ervaring én nieuw talent. Met bekende en minder bekende gezichten.
Dit zijn de mensen die vanuit de Tweede Kamer met óns nieuwe verhaal aan de slag gaan. En wat hebben.....
Lees verder »

21 nov 2020 - Nieuwe Vicefractievoorzitter Veldhovense VVD
Sander Antonis (26) is afgelopen week benoemd tot Vicefractievoorzitter van de Veldhovense VVD. Sander is
sinds 2018 raadslid en hij neemt vanaf nu het stokje over van Peter Saris (49). Peter heeft zich jarenlang inge-
zet als Fractievoorzitter en de laatste bijna twee jaar als Vicefractievoorzitter. Hij wilde graag een stapje.....
Lees verder »

3 nov 2020 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2021
Graag waren wij vandaag fysiek bijeengekomen om stil te staan bij de toekomst van Veldhoven. Dat gaat helaas
niet in de vorm die wij gewend zijn. Gelukkig kan het begrotingsdebat anno 2020 ook digitaal plaatsvinden, zodat
we het belang van onze mooie gemeente kunnen blijven dienen. Voordat we over de toekomst gaan.....
Lees verder »

31 okt 2020 - Mark Rutte wil graag nog een keer door
Ik wil graag nog een keer door als minister-president. Met elkaar staan we op dit moment voor een enorme be-
proeving met het virus. We zijn met zeventien miljoen mensen bezig om over de berg te komen, met een kaart
die ons maar gedeeltelijk de weg wijst. Aan deze beproeving wil ik leiding geven. Daarom stel ik mij opnieuw.....
Lees verder »

19 okt 2020 - Brede Welvaart
Als we nadenken over de prioriteiten in ons leven dan speelt gezondheid een bijzonder belangrijke rol. Kijk bijvoorbeeld naar de grote impact die de Corona besmettingen hebben op ons dagelijks leven. De Coronacrisis toont glashelder aan hoe kwetsbaar onze volksgezondheid is. Daarom denk ik dat onze volksgezondheid.....
Lees verder »

22 jul 2020 - Fastfoodplan Veldhoven haalbaar?
De mogelijke vestiging van Kentucky Fried Chicken (KFC) en Domino's Pizza bij de Heistraat-Zoom in de wijk
Zeelst leidt tot veel ophef. Ons, de raadsfracties van VVD, GBV en PvdA,  bereiken van verschillende kanten
signalen vanuit de bevolking, die erop wijzen dat plannen rondom de realisatie van deze fastfood-bedrijven op.....
Lees verder »

19 jun 2020 - Onze energievoorziening wordt onbetaalbaar
Na olie, kolen en gas lijkt ook biomassa te kunnen worden afgestreept als energiebron van de toekomst, nu zelfs Urgenda er afstand van neemt. Wat nu? Gaat Nederland het redden op zon en wind? Professor Guus Berkhout heeft daar op zijn zachtst gezegd weinig vertrouwen in. "Het heeft even geduurd, maar inmiddels is ook tot de.....
Lees verder »

8 mei 2020 - Basisregels voor iedereen
Het kan geen kwaad om eenieder nog maar eens te wijzen op de voorwaarden waaronder we de economie weer stukje bij beetje kunnen opstarten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is met verontrustende informatie gekomen: de economische krimp was 1,7% in het eerste kwartaal 2020. Dat lijkt misschien niet veel maar als.....
Lees verder »

7 mei 2020 - Nieuw Bestuursakkoord Brabant
We leven in een onwerkelijke periode. Covid-19 heeft Brabant zwaar getroffen en velen van ons zijn (in)direct ge-raakt door deze pandemie. Het kan dan lijken alsof de wereld stilstaat. Toch zijn er veel Brabanders die juist op dit moment alle zeilen bijzetten en bijspringen. Ook vanuit de provincie is er aandacht voor de drastische en nog.....
Lees verder »

5 mei 2020 - Vrijheid geef je door
Vrijheid geef je door. Dat was het thema de laatste keer dat de nationale Bevrijdingsdagviering in Brabant plaats vond. Het belang van het doorgeven is nog steeds actueel. 75 jaar na de bevrijding zijn er steeds minder mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de oorlogstijd. Veldhoven heeft ook haar oorlogsverhalen. Denk.....
Lees verder »

16 mrt 2020 - Toespraak premier Mark Rutte over het coronavirus
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt het echt, want de maatregelen die we hier en elders.....
Luister verder »

Naar archief 2019 en eerder »»