NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD VELDHOVEN

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende stroming.....
Lees verder »

25 apr 2018 - Nieuwe coalitie in Veldhoven is rond
In Veldhoven gaat in de periode 2018-2022 de nieuwe coalitie gevormd worden door VVD, GBV en PvdA. Er is overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord, de wethouderskandidaten en een portefeuilleverdeling. De onderhandelaars hebben de besprekingen hierover onder aanvoering van VVD’ers Daan de Kort en Ad.....
Lees verder »

4 apr 2018 - Vivianne van Wieren-Kraayvanger benoemd als vicefractievoorzitter
Na het afscheid van Willem-Jan van de Ven als gemeenteraadslid op 27 maart zijn op 3 april de nieuwe raadsleden voor de Veldhovense VVD benoemd en beëdigd. Het team van de VVD wordt, naast de herbenoeming van de overige vier zittende raadsleden, versterkt door drie nieuwe gezichten. Vivianne van Wieren-Kraayvanger.....
Lees verder »

16 feb 2018 - VVD Veldhoven heeft het verkiezingsprogramma als luisterboek gepresenteerd
Op 16 februari lanceerde de Veldhovense VVD haar Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, niet alleen als gedrukt en online exemplaar, maar ook als 'Luisterboek'. Initiatiefnemer Daan de Kort: "Om politiek toegankelijk te maken voor iedereen heeft de Veldhovense VVD besloten om naast haar schriftelijke.....
Lees verder »

5 feb 2018 - Lancering luisterboek verkiezingsprogramma Veldhovense VVD
De Veldhovense VVD vindt het van belang dat het verkiezingsprogramma voor iedereen toegankelijk is. Daarom hebben wij tijd en energie gestoken om het verkiezingsprogramma als luisterboek aan te bieden. Hierdoor bereiken wij een doelgroep die vaak vergeten wordt, denk hierbij aan analfabeten, personen met dyslexie en visueel.....
Lees verder »

30 nov 2017 - VVD Veldhoven kiest voor ervaring maar ook jong talent
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 november hebben de leden van de Veldhovense VVD met
unanimiteit de door het bestuur voorgestelde advieslijst goedgekeurd en daarmee de definitieve kandidatenlijst
vastgesteld. Bestuur en fractie van VVD Veldhoven gaan met deze lijst en met een gedegen programma (dat.....
Lees verder »

7 nov 2017 - De economie trekt aan
De economie trekt aan. Dit merken we op verschillende vlakken. Neem bijvoorbeeld bedrijventerreinen de Habraken. Nog geen twee jaar geleden moesten we flinke afwaarderingen incasseren omdat we de grond aan de straatstenen niet kwijt leken te kunnen. Inmiddels staan de bedrijven in de rij om zich op de Habraken te.....
Lees verder »

29 jun 2017 - Soms is het gewoon tijd om even trots te zijn op ons mooie land
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar.... Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter met de economie. We zijn trots op alle artsen, verplegers en andere mensen die elke dag voor jou en mij zorgen en op al die agenten en militairen die ons veilig houden en beschermen. Daarom vinden wij Nederland een gaaf land.....
Lees verder »

2 jun 2017 - Nieuw: Het introductielidmaatschap
Goed nieuws! Je kunt nu voor slechts 25 euro één jaar lang lid zijn van de VVD met het nieuwe introductie-
lidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap van onze partij iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt.....
Lees verder »

31 mei 2017 - Ad van den Oever nieuwe VVD-wethouder voor Veldhoven
Door het ontstaan van nieuwe politieke verhoudingen in de Veldhovense gemeenteraad is de VVD toegetreden
tot de nieuwe coalitie. In deze coalitie zal ook de Veldhovense VVD een wethouder leveren. De fractie is op zoek gegaan naar een kandidaat met bestuurlijke ervaring die met veel enthousiasme zijn bijdrage kan leveren aan.....
Lees verder »

29 mei 2017 - Verklaring betreffende coalitiebreuk en vorming nieuwe coalitie
Naar aanleiding van een signaal op 9 mei van de fractievoorzitter van VSA is een speciaal coalitieberaad ingelast
op 15 mei. Tijdens dit overleg werden GBV en D66 onaangenaam verrast door het feit dat er onvoldoende of geen steun zou zijn binnen VSA voor drie dossiers. Het betrof de kredietaanvraag voor de plaatsing van de tijdelijke.....
Lees verder »

23 mei 2017 - Coalitie in gemeenteraad Veldhoven wijzigt per direct
GBV en D66 hebben besloten per direct hun politieke samenwerking met VSA in de gemeenteraad van Veldhoven stop te zetten. De reden hiervoor is  gelegen in het feit dat er onvoldoende overeenstemming kon worden bereikt met betrekking tot enkele zwaarwegende dossiers. Het vertrouwen ontbreekt dat deze verschillen van inzicht.....
Lees verder »

6 apr 2017 - Dé Liberale Borrel
Elke eerste donderdag van de maand staat in het teken van Dé Liberale Borrel. De borrel, georganiseerd door de Veldhovense VVD, verwelkomt iedereen die geïnteresseerd is. Ik besloot om ook eens langs te gaan. Bij binnen-komst werden handen geschud, grappen gemaakt en kreeg ik een warm gevoel. Ook als niet-VVD'er was ik.....
Lees verder »

29 mrt 2017 - Verkiezingsborden: nog van deze tijd?
De Veldhovense VVD-fractie wil af van verkiezingsborden in de gemeente. Zo wil de VVD besparen. Bovendien vindt de partij de borden achterhaald door alle media-aandacht. De Veldhovense VVD wil stoppen met het plaatsen van verkiezingsborden. Daarom komt ze met een motie in de raadsvergadering van 28 maart. De partij wil zo.....
Lees verder »

17 mrt 2017 - VVD Veldhoven bedankt de kiezers
Wij danken iedereen die 15 maart heeft gekozen voor een Nederland met een sterke VVD. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap.....
Lees verder »

17 feb 2017 - Werkende Nederlanders gaan erop vooruit
Minder belasting, meer banen en een beter en veiliger Nederland! Dat zijn de gevolgen van onze plannen. Als we ze voor 100% mogen uitvoeren. Tijdens de crisis hebben wij moeilijke maatregelen genomen om de basis van ons land op orde te brengen. Nu het beter gaat, is het tijd dat mensen daar de vruchten van gaan plukken en het.....
Lees verder »

19 nov 2016 - Een land leiden, dat gaat over écht dingen voor elkaar krijgen (speech najaarscongres)
"Ik gruwel bij het idee dat andere partijen de basis die we nu gelegd hebben straks zullen gaan afbreken. Partijen die weglopen als het moeilijk wordt. Partijen die alleen met nepoplossingen komen. Of de grijze wegkijkers en praters in het midden zonder ideeën, lef of energie om echt dingen voor elkaar te krijgen. Deze weglopers en.....
Lees verder »

8 nov 2016 - De vierde transitie, Alg. Beschouwingen Begroting 2017
Eerdere algemene beschouwingen ben ik begonnen met het uiten van zorgen over de schuldenpositie van de gemeente Veldhoven. Deze algemene beschouwingen wil ik beginnen met een compliment, een compliment aan het college. Tot voor kort hadden we naast de schuldenpositie nog een andere belangrijke uitdaging, de.....
Lees verder »

8 nov 2016 - Wisseling van de wacht
Daan de Kort (24) neemt per direct het fractievoorzitterschap van de Veldhovense VVD over van Peter Saris. Dat maakte staatssecretaris Dijkhoff bekend via een videoboodschap op social media pagina's van de Veldhovense VVD. De Veldhovense VVD fractie bestaat uit vijf raadsleden, drie steunfractieleden en één fractiemedewerker.....
Lees verder »

13 sep 2016 - Zwembad
Als iets de gemoederen in Veldhoven heeft beziggehouden is het wel het zwembad. Iedereen die ook maar iets met het zwembad te maken heeft, probeerde hemel en aarde te bewegen in een laatste poging zwemwater voor Veldhoven te behouden. Ruim 3.500 handtekeningen werden op het Meiveld overhandigd aan de burgemeester.....
Lees verder »

26 aug 2016 - Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker
Het Hoofdbestuur heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het Hoofdbestuur is verheugd dat deze once-in-a-lifetime politicus bereid is om nogmaals bij de verkiezingen de VVD aan te voeren. Mark Rutte heeft in de afgelopen moeilijke tijden bewezen dat hij veel voor Nederland.....
Lees verder »

12 jul 2016 - Woonvisie moet schatkist redden
In Veldhoven wordt nu volop gewerkt aan de woonvisie. Een visie over hoe de Veldhovenaar aankijkt tegen
wonen. Wonen in de nabije toekomst maar ook daarna. De provincie verwacht van ons (lees: eist) dat wij die visie afstemmen met de regio. Zonder onderlinge regionale afstemming over aantallen en soorten woningen zullen.....
Lees verder »

21 jun 2016 - Drie Dorpen
Al meer dan tien jaar geleden werden de eerste plannen gemaakt. Nu lijken ze er dan echt te komen, de drie 'dorpen' in Veldhoven-West. Vanwege de economische crisis bleef de vraag naar nieuwe woningen gedurende ve-
le jaren laag. De aantrekkende economie, het consumentenvertrouwen maar vooral de lage hypotheekrente.....
Lees verder »

27 mei 2016 - Draagvlak en Integratie
Het is naïef om te denken dat Nederland opvang kan bieden aan de grote vluchtelingenstroom. Het is belachelijk
om te denken dat Nederland anno 2016 haar grenzen kan sluiten. Het asielbeleid moet streng maar rechtvaardig
zijn. Alleen op die manier valt het onderscheid te maken tussen de echte politieke vluchtelingen en de.....
Lees verder »

21 mei 2016 - Onze nieuwe partijstructuur krijgt vorm
Tijdens het vorige congres is de nieuwe partijstructuur vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt om onze partij om te vormen naar een netwerkpartij. Vorige week zijn de laatste Regio's gevormd. Ook zijn inmiddels 82 afdeling opgegaan in 29 lokale netwerken. Goede resultaten! Maar de partijhervorming is niet het doel op zichzelf. We.....
Lees verder »

20 mei 2016 - Nederland moet Nederland blijven (met speech Mark Rutte tijdens voorjaarscongres)
Door de toestroom van vluchtelingen maken mensen zich zorgen. Blijft mijn buurt mijn buurt? Blijft de samenleving wel de samenleving? Blijft Nederland wel Nederland? Het is daarom belangrijk dat wij volstrekt helder zijn wat voor land wij zijn en dat wij niet terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren ’80 en ‘90.....
Lees verder »

17 mei 2016 - Energietransitie: initiatief bij bedrijfsleven en inwoners
Provinciale Staten bespraken vrijdag het Uitvoeringsprogramma Energie. In totaal investeert de Provincie 30 mln. euro om in 2020 14% van de Brabantse energie te halen uit duurzame bronnen. Dit levert naar verwachting voor liefst 15 miljard aan investeringen in Brabant op. "Het programma wil een brede beweging op gang brengen.....
Lees verder »

23 apr 2016 - Bestuur VVD-regio Zuid geïnstalleerd
Vanuit alle hoeken van onze drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg kwamen zo'n 250 VVD-leden op 23 april 2016 naar Goirle getogen, waar een nieuw bestuur van de VVD-regio Zuid werd gekozen en geïnstalleerd. Onder toeziend oog van ex-voorzitter van de 'oude' Kamercentrale Brabant en tevens interim voorzitter van de.....
Lees verder »

13 apr 2016 - Grotere afdeling VVD
Met een 50-tal leden van de VVD-afdelingen Best, Oirschot en Veldhoven is op 13 april 2016 in het statige Hof van Solms in Oirschot de oprichtingsvergadering van het Lokale VVD-Netwerk Best-Oirschot-Veldhoven (kortweg BOV) gehouden. Het besluit om samen te gaan is unaniem door de leden van de drie afdelingen aangenomen en zal.....
Lees verder »

6 apr 2016 - Vrije mensen gunnen anderen hun vrijheid
Nederland laat vandaag weten of het voor of tegen het vrijhandelsverdrag met Oekraïne is. Ratificeren betekent formeel bekrachtigen. Het verdrag is al akkoord en in werking. Het referendum is in die zin mosterd na de maaltijd. Het referendum is bovendien alleen raadgevend en zinloos als minder dan 30% van de kiezers gaat stemmen.....
Lees verder »

24 mrt 2016 - Nel Aarts-Hellings en Johan Brans benoemd tot Lid van Verdienste
Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar in 't Witven werden twee leden van onze afdeling, vanzelfsprekend geheel buiten de agenda om, verrast met een oorkonde van het Hoofdbestuur van de VVD, waarin hoge erkenning werd uitgesproken voor hun verdienste voor de VVD in het algemeen en voor de afdeling.....
Lees verder »

9 mrt 2016 - Handen af van Zilst Kermis
De kerntakendiscussie nadert zijn ontknoping. Ook wordt steeds duidelijker dat het gewoon om een 'ordinaire' bezuinigingsoperatie gaat. 'Penny wise, pound foolish' is wat ons betreft de best passende beschrijving van deze gevaarlijke operatie. De grootste onnodige post op de gemeentebegroting zijn de rentelasten van onze.....
Lees verder »

16 feb 2016 - Binnen bij de Buitenjan
Er is al veel over gezegd en net als iedere andere betrokken Veldhovenaar probeer je voor jezelf een beeld te vormen van de situatie binnen de muren van de Buitenjan. Deze week kreeg ik, samen met enkele andere raadsleden, de kans om een kijkje te nemen. Mijn fractiegenoten had ik beloofd om mijn uiterste best te doen.....
Lees verder »

15 dec 2015 - Bezuinigingen Professionele Culturele Instellingen
Toen we in de oordeelsvormende vergadering de heer Hofman het debat hoorden samenvatten konden we ons
daar eigenlijk wel in vinden. De precieze woorden heb ik niet paraat maar het kwam er op neer dat de raad de instellingen een bezuinigingsopdracht in combinatie met een aantal randvoorwaarden hebben meegegeven.....
Lees verder »

5 dec 2015 - Schaatsplezier in Veldhoven
Vier weken lang schaatsplezier. We zijn er inmiddels aan gewend. Maar dat we daarmee ook vérwend zijn, realiseren we ons niet altijd meer. Vanzelfsprekend is dit namelijk allerminst. Vrijwilligers, sympathisanten en enthousiaste ondernemers bewegen hemel en aarde om dit evenement elk jaar weer voor elkaar te krijgen.....
Lees verder »

28 nov 2015 - "Wij gaan deze strijd winnen" (Najaarscongres 2015)
In zijn speech sprak Mark Rutte over de noodzaak om nuchter met de grote problemen van onze tijd om te gaan. Dat is de belangrijkste les van het succes van het economisch herstelprogramma, stelt Rutte. "Toen de economi-sche crisis om zich heen sloeg en de bestaanszekerheid van vele Nederlanders bedreigde, leken de.....
Lees verder »

28 nov 2015 - Grote stap gezet naar toekomstbestendige partij (Najaarscongres 2015)
De voorstellen van het Hoofdbestuur om onze partij te vernieuwen zijn aangenomen! Dat is de uitkomst van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden die vandaag tijdens het congres plaatsvond. De VVD wordt een ver-zamelplaats voor alle liberaal denkenden in Nederland. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Zo gaan.....
Lees verder »

17 nov 2015 - Prestatie naar vermogen
Het doel van de participatiewet is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te laten werken bij reguliere werkgevers en te laten deelnemen aan het reguliere maatschappelijke leven. Hiermee wordt een beroep op onze samenleving gedaan. Een andere manier van denken, een liberalere manier van denken. Uitgaan van.....
Lees verder »

10 nov 2015 - Zilverbaan, redding of nekslag?
Dit was de centrale discussie in de raadszaal tijdens de algemene beschouwingen. Het VVD-plan uit 2008 om middels de Zilverbaan de ruit rondom Veldhoven compleet te maken, lijkt nu dan eindelijk toch uitgevoerd te gaan worden. Wordt het voor Veldhoven de financiële nekslag of is dit plan juist de redding uit de lastige situatie.....
Lees verder »

10 nov 2015 - Algemene Beschouwingen bij de behandeling van de Begroting 2016
De voorliggende begroting is wat men noemt een beleidsarme begroting. Beleidsarm omdat de middelen voor nieuw beleid eenvoudigweg ontbreken. Onze zorgwekkende schuldenlast is de rode draad door de begrotingen van de afgelopen jaren. Ook voor de begroting van 2016 speelt die zorg een prominente rol. Het is niet eenvoudig om.....
Lees verder »

3 nov 2015 - Mark Rutte legt krans op graf Thorbecke
VVD partijleider Mark Rutte en VVD partijvoorzitter Henry Keizer hebben woensdag 3 november, samen met de Haagse VVD wethouder Boudewijn Revis, een krans gelegd bij het graf van de liberaal Johannes Rudolf Thorbecke. Thorbecke was de voorzitter van de Grondwetscommissie die de basis legde van de Nederlandse parlementaire.....
Lees verder »

1 okt 2015 - Mantelzorg anno 2015 onmisbaar
In onze samenleving neemt de mantelzorger een steeds belangrijkere positie in. Logisch, de samenleving vergrijst en de kosten rijzen de pan uit in de zorg. Met mantelzorg kunnen we die kosten beheersbaar houden. Bovendien kan het prettig zijn voor de zorgbehoevende om ondersteund te worden door zijn of haar dierbaren. Toch wordt.....
Lees verder »

30 sep 2015 - Verslag van het Symposium Overheid 2.0
Initiatiefrijke Veldhovense burgers, die de leefbaarheid van hun buurt of wijk willen verbeteren, troffen woensdag 30 september lokale politici in restaurant 't Zand in Zandoerle. De meer dan 70 bezoekers discussieerden over hoe politiek, ambtenaren en professionele organisaties de burgers kunnen helpen om projecten van de grond te tillen.....
Lees verder »

1 sep 2015 - Het werd tijd voor iets nieuws...
Welkom op onze geheel vernieuwde website. Nadat de oude site van de VVD afdeling Veldhoven alweer zo'n vijf jaar in de lucht was, vonden we het tijd voor een nieuwe look. En lieten die ook maar meteen min of meer aansluiten aan het landelijke format; wel zo handig en overzichtelijk. Heeft u als bezoeker van deze website.....
Lees verder »

15 jul 2015 - Uitbreiding Eindhoven Airport
Binnenkort hakken ze de knoop door over de groei van Eindhoven Airport. De luchthaven wil uitbreiden naar ruim vijf miljoen passagiers in 2020. Om dit te bereiken komen er bijvoorbeeld meer vluchten in de nacht. Het overlegorgaan die dit onderzoek, komt deze week met een advies aan het kabinet. Maar wat dat is, is nog maar.....  
Lees verder »

3 jul 2015 - Verhoging BTW van tafel
De verhoging van de BTW die onderdeel was van het onderhandelingspakket in het kader van de belastingher-ziening is van tafel. Fractievoorzitter Zijlstra: "Wij waren geen groot voorstander van de btw-verhoging, maar waren bereid om daar over te praten. Nu het draagvlak ontbreekt zal dit plan geen doorgang vinden. Ondernemers.....
Lees verder »

30 mei 2015 - We moeten vooruitgang omarmen!
Halbe Zijlstra heeft tijdens het congres een vlammend betoog gehouden over de kracht van ons land. We moeten niet bang zijn voor vooruitgang, maar er juist gebruik van maken! Dat betekent wel dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt daarop ingericht moeten zijn.....
Lees verder »

2 apr 2015 - Sjoemelende banken worden aan banden gelegd
Klanten van banken zijn door een wetsvoorstel van Cora van Nieuwenhuizen in de toekomst beter beschermd tegen gesjoemel met rentetarieven. Brussel en Washington deelden daarvoor miljardenboetes uit, Rabo schikte voor 774 miljoen en ontsloeg haar frauderende medewerkers. VVD-Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen zorgde.....
Lees verder »

19 mrt 2015 - De VVD houdt koers
En hoe! Als de (voorlopige) uitslagen van zowel Provinciale Staten als waterschap De Dommel zullen zijn omgezet in definitieve uitslagen en er verandert, althans voor de VVD, niets dan houden we in beide gremia een krachtige vertegenwoordiging. In het waterschap verdubbelen we zelfs. Hartelijk dank voor uw stem!!
Lees verder »

28 jan 2015 - Optimisme dankzij ondernemend Nederland
"Het feit dat er mensen zijn die op een dag besluiten om ondernemer te worden, om hun nek uit te steken en om risico te nemen, dat zorgt voor zoveel energie in Nederland. Nog los van dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor banengroei en voor de welvaart in Nederland, zijn het uiteindelijk al die ondernemers die ervoor zorgen dat we.....
Lees verder »

19 dec 2014 - Afronding wetstraject decentralisaties een feit
Per 1 januari gaan we kijken naar wat mensen wel kunnen, in plaats van wat mensen niet kunnen. Met de aangenomen Participatiewet gaan we mensen met een beperking helpen om sneller aan de slag te komen op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze gewoon aan het werk kunnen in een normale baan bij een regulier bedrijf.....
Lees verder »

2 dec 2014 - Neelie Kroes benoemd tot VVD-erelid
Tijdens het congres afgelopen zaterdag werd Neelie Kroes onder luid applaus benoemd tot erelid. Partijvoorzitter Henry Keizer benadrukte dat zij één van die mensen in de geschiedenis van de VVD is wiens bijdrage aan de partij en aan een liberaler Nederland zó groot is geweest, dat aan hen de allerhoogste blijk van waardering die.....
Lees verder »

28 nov 2014 - Ondernemers moeten weer banen durven creëren
Ondernemers zorgen in ons land voor banen. Zij zijn het motorblok van onze economie. Als we willen dat zij investeren in banen, dan moeten we inzetten op een dynamische arbeidsmarkt, waarin maatwerk centraal staat. We moeten nadenken over een modern stelsel, waarin ruimte is voor vaste en flexibele vormen van werk. Wat de.....
Lees verder »

22 okt 2014 - BegrotingsNieuws: Dubbel lokaal kost kapitaal
Het college presenteert voor 2015 een niet sluitende begroting. En we zien de schuld verder oplopen tot maar liefst 173 miljoen euro in het jaar 2017. Dat is zorgelijk. Nu staat de rente nog laag en kunnen we die lasten nog net betalen. Maar wat gebeurt er als de rente gaat stijgen?? We staan er financieel slecht voor: een begrotingstekort.....
Lees verder »

10 okt 2014 - VVD juicht nieuwe vormen van ondersteuning toe
De samenleving verandert. We worden ouder, mensen willen langer thuis blijven wonen. Soms wonen kinderen en hun ouder wordende ouders ver uit elkaar en kun je niet dagelijks voldoen aan de behoefte om aandacht te geven. Niet alles is ook direct zorg waar je voor verzekerd bent. Vroeger keken mensen voor elk probleem.....
Lees verder »

1 okt 2014 - VVD presenteert voorlopige kandidatenlijst Eerste Kamer
Het Hoofdbestuur van de VVD heeft de voorlopige kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Op deze lijst staan de namen van de VVD-kandidaten voor de Eerste Kamer. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer Loek Hermans. Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale.....
Lees verder »

30 sep 2014 - Quotumwet & Europese arbowetgeving
Liberale vrienden, inmiddels zijn we alweer een aantal weken aan de slag in het nieuwe parlementaire jaar. De noodzakelijke wetgeving voor de decentralisaties is door de Kamer, nu is straks echt het moment daar voor de gemeenten om de handschoen op te pakken. Zoals ik eerder gezegd heb zijn gemeenten nu aan zet, maar.....
Lees verder »

14 jun 2014 - Henry Keizer nieuwe landelijke voorzitter VVD
Op het Voorjaarscongres van de VVD in Bussum is Henry Keizer met ruim 74 procent van de stemmen tot partijvoorzitter gekozen. Voor een voorstel om de nieuwe voorzitter door middel van een ledenraadpleging te kiezen was onvoldoende steun. Henry Keizer, in het dagelijks leven ondernemer, werd door het Hoofdbestuur.....
Lees verder »

13 mei 2014 - Dubbel lokaal
In de nieuwe coalitie van de gemeente Veldhoven gaan deze termijn maar liefst twee lokale partijen besturen. VSA en GBV kwamen beide uit op zes zetels, waarbij VSA met een klein verschil van nog geen 300 stemmen als groot-ste partij uit de bus kwam. Als we beide partijen op hun naam mogen geloven wenst VSA Veldhoven 'samen.....
Lees verder »