AGENDA VVD VELDHOVEN
ACTIVITEIT / EVENEMENT *)

16-06-2020  19.30u

23-06-2020  19.30u

07-07-2020  19.30u

Openbare Oordeelsvormende Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Openbare Beeldvormende Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Openbare Besluitvormende Raadsvergadering
(agenda en stukken)

*) In verband met de coronacrisis en de door het bevoegde gezag aangekondigde
   maatregelen zijn de eerste tijd allerlei bijeenkomsten en vergaderingen beperkt
   toegestaan. Wij verzoeken u dit in acht te willen nemen.
DATUM EN TIJD