ARCHIEF MET DOCUMENTEN VAN DE VVD AFDELING VELDHOVEN

25 sep 2012 - VVD Veldhoven feliciteert Anouchka van Miltenburg
Bestuur en fractie van de VVD Veldhoven feliciteert Anouchka van Miltenburg met haar uitverkiezing tot voorzitter van de Tweede Kamer. Vandaag koos de Tweede kamer Van Miltenburg, vice fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, tot Kamervoorzitter. Van Miltenburg moest het opnemen tegen Gerard Schouw (D66) en.....
Lees verder »

26 aug 2012 - VVD Brabant trapt campagne succesvol af in Oss
Het van oudsher rode Oss kleurde zondag 26 augustus oranje-blauw. In de stad waar de partijburelen van concurrent SP zijn, kwam de VVD Brabant bijeen om haar campagne het officiële startsein te geven. Onder leiding van onze kamerleden Cora van Nieuwenhuizen (#13 Oisterwijk) en Klaas Dijkhoff (#16 Breda) ging een.....
Lees verder »

10 dec 2011 - Visie Energie 2050 (Platformbijeenkomst VVD-regio ZO-Brabant)
"Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben". Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke energievormen de komende decennia zullen overleven. Inzicht in techniek en kosten zijn noodzakelijk om een goed beeld te.....
Lees verder »

24 apr 2009 - Waarom Haags als het Brabants kan!
Premier Balkenende liet onlangs aan de Tweede Kamer weten dat 'een kip die aan het broeden is niet gestoord moet worden'. De premier, de twee vice-premiers en fractievoorzitters van de regeringspartijen hebben weken om de tafel gezeten om een akkoord te bereiken over de aanpak van de crisis in Nederland. De onderhandelingen.....
Lees verder »

7 mrt 2009 - Platformbijeenkomst in het teken van Water en Milieu
De platformbijeenkomt van 7 maart stond geheel in het teken van de onderwerpen Water en Milieu. Gastspreker Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, nam het onderwerp Water voor zijn rekening. Onno Hoes, VVD gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant, lichtte vervolgens zijn beleid inzake water en.....
Lees verder »

17 okt 2008 - De Bibliotheek en 't Oude Slot
De openbare bibliotheek Veldhoven en de hierin opgenomen lokale VVV zijn in de ogen van de VVD zeer belang-rijke voorzieningen. De bibliotheek is niet alleen een voorziening die het onderwijs in belangrijke mate ondersteunt maar daarnaast voor veel inwoners (jong en oud) een mogelijkheid om in zichzelf te investeren. Een beter.....
Lees verder »

17 okt 2008 - Ondernemersklimaat
Ondernemingen die zich in Veldhoven vestigen dragen op diverse manieren bij aan het welzijn van Veldhoven en haar inwoners. Naast werkgelegenheid en tal van voorzieningen zorgt een groei van de bevolking indirect voor een stijging van de waarde van woningen. Het spreekt voor zich dat de gemeente zich zal moeten blijven inzetten.....
Lees verder »

17 okt 2008 - Vliegveld
De meeste overlast die inwoners van Veldhoven van het vliegveld ervaren wordt veroorzaakt door het militaire vliegverkeer. De burgerluchtvaart maakt gebruik van moderne en geluidsarme vliegtuigen. De VVD is van mening dat niet het aantal vliegbewegingen maar de mate van geluids- en milieuoverlast een maatstaf moet zijn voor.....
Lees verder »

17 okt 2008 - De Korrel, RKVVO en SDO
Tennisvereniging de Korrel is een bruisende vereniging waar het hele jaar door volop getennist wordt. De club organiseert de jaarlijkse Veldhovense Tenniskampioenschappen en straalt daarmee niet alleen enthousiasme uit maar vervult tevens een bindende rol voor tennissend Veldhoven. De tennisbanen van TV de Korrel zijn.....
Lees verder »

17 okt 2008 - Onderhoud groen
In Veldhoven wordt veel geklaagd over de kwaliteit van het groenonderhoud, of het uitblijven daarvan. Onvoldoende onderhoud geeft ergernis bij burgers en kan bovendien gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg hebben. Veldhoven heeft het onderhoud aan de groenvoorzieningen uitbesteed. Via een inschrijvingsprocedure heeft de gemeente.....
Lees verder »

17 okt 2008 - Ruim baan voor Zilverbaan: Ontsluiting Veldhoven
De Veldhovense VVD trotseert weer en wind om een symbolische start van de aanleg van de Zilverbaan te maken (zie foto hiernaast). Reeds in mei 2007 droeg de gemeenteraad het college op om vaart te maken met de aanleg van de westelijke ontsluitingsroute. Deze weg, die volgens het college uiterlijk in 2012 gerealiseerd zou zijn.....
Lees verder »

25 aug 2008 - Europese standaard bittere noodzaak
Als VVD´er en marktliberaal wordt ik vaak benaderd door zowel het bedrijfsleven als consumenten om te pleiten voor het invoeren van Europese standaarden. Dit is goed voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en dus ook voor onze werkgelegenheid. Als coördinator in de interne marktcommissie werk ik.....
Lees verder »

28 mrt 2008 - China koopt Afrika leeg
Het Afrikaanse continent is niet alleen het toonbeeld van oorlogen, bitter armoede en corruptie maar is ook rijk aan vele natuurlijke grondstoffen. Grondstoffen waar de economische veelvraat China een groot gebrek aan heeft. In een rap tempo worden de Afrikaanse bodemschatten gedolven en naar China geëxporteerd. De bevolking.....
Lees verder »

14 mrt 2008 - Vragen met betrekking tot ontsluitingsvarianten van de A2
Er zijn feitelijk twee ontsluitingsvarianten op de A2: de ontvlechtingsvariant en de duo-variant. De ontvlechtingsvari-ant heeft ambtelijk de voorkeur. Ook de VVD spreekt haar voorkeur uit voor deze variant, omdat die door spreiding van de verkeersstromen een betere verkeersafwikkeling mogelijk maakt. Een derde argument voor de.....
Lees verder »

29 feb 2008 - Kostenbesparingen voor Europees bedrijfsleven van 150 miljard
Het Europees Parlement stemde onlangs over een voorstel waardoor exportbelemmeringen voor Europese bedrijven verder worden afgebroken. De kostenbesparing voor het bedrijfsleven is naar schatting 150 miljard euro. Met een jaarlijkse begroting van 120 miljard bespaart de Europese Unie dus geld. Met name voor het midden-.....
Lees verder »