NIEUWSARCHIEF VVD VELDHOVEN (2016 EN EERDER)

19 nov 2016 - Een land leiden, dat gaat over écht dingen voor elkaar krijgen (speech najaarscongres)
"Ik gruwel bij het idee dat andere partijen de basis die we nu gelegd hebben straks zullen gaan afbreken. Partijen die weglopen als het moeilijk wordt. Partijen die alleen met nepoplossingen komen. Of de grijze wegkijkers en praters in het midden zonder ideeën, lef of energie om echt dingen voor elkaar te krijgen. Deze weglopers en.....
Lees verder »

8 nov 2016 - De vierde transitie, Alg. Beschouwingen Begroting 2017
Eerdere algemene beschouwingen ben ik begonnen met het uiten van zorgen over de schuldenpositie van de gemeente Veldhoven. Deze algemene beschouwingen wil ik beginnen met een compliment, een compliment aan het college. Tot voor kort hadden we naast de schuldenpositie nog een andere belangrijke uitdaging, de.....
Lees verder »

8 nov 2016 - Wisseling van de wacht
Daan de Kort (24) neemt per direct het fractievoorzitterschap van de Veldhovense VVD over van Peter Saris. Dat maakte staatssecretaris Dijkhoff bekend via een videoboodschap op social media pagina's van de Veldhovense VVD. De Veldhovense VVD fractie bestaat uit vijf raadsleden, drie steunfractieleden en één fractiemedewerker.....
Lees verder »

13 sep 2016 - Zwembad
Als iets de gemoederen in Veldhoven heeft beziggehouden is het wel het zwembad. Iedereen die ook maar iets met het zwembad te maken heeft, probeerde hemel en aarde te bewegen in een laatste poging zwemwater voor Veldhoven te behouden. Ruim 3.500 handtekeningen werden op het Meiveld overhandigd aan de burgemeester.....
Lees verder »

26 aug 2016 - Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker
Het Hoofdbestuur heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het Hoofdbestuur is verheugd dat deze once-in-a-lifetime politicus bereid is om nogmaals bij de verkiezingen de VVD aan te voeren. Mark Rutte heeft in de afgelopen moeilijke tijden bewezen dat hij veel voor Nederland.....
Lees verder »

12 jul 2016 - Woonvisie moet schatkist redden
In Veldhoven wordt nu volop gewerkt aan de woonvisie. Een visie over hoe de Veldhovenaar aankijkt tegen
wonen. Wonen in de nabije toekomst maar ook daarna. De provincie verwacht van ons (lees: eist) dat wij die visie afstemmen met de regio. Zonder onderlinge regionale afstemming over aantallen en soorten woningen zullen.....
Lees verder »

21 jun 2016 - Drie Dorpen
Al meer dan tien jaar geleden werden de eerste plannen gemaakt. Nu lijken ze er dan echt te komen, de drie 'dorpen' in Veldhoven-West. Vanwege de economische crisis bleef de vraag naar nieuwe woningen gedurende ve-
le jaren laag. De aantrekkende economie, het consumentenvertrouwen maar vooral de lage hypotheekrente.....
Lees verder »

27 mei 2016 - Draagvlak en Integratie
Het is naïef om te denken dat Nederland opvang kan bieden aan de grote vluchtelingenstroom. Het is belachelijk
om te denken dat Nederland anno 2016 haar grenzen kan sluiten. Het asielbeleid moet streng maar rechtvaardig
zijn. Alleen op die manier valt het onderscheid te maken tussen de echte politieke vluchtelingen en de.....
Lees verder »

21 mei 2016 - Onze nieuwe partijstructuur krijgt vorm
Tijdens het vorige congres is de nieuwe partijstructuur vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt om onze partij om te vormen naar een netwerkpartij. Vorige week zijn de laatste Regio's gevormd. Ook zijn inmiddels 82 afdeling opgegaan in 29 lokale netwerken. Goede resultaten! Maar de partijhervorming is niet het doel op zichzelf. We.....
Lees verder »

20 mei 2016 - Nederland moet Nederland blijven (met speech Mark Rutte tijdens voorjaarscongres)
Door de toestroom van vluchtelingen maken mensen zich zorgen. Blijft mijn buurt mijn buurt? Blijft de samenleving wel de samenleving? Blijft Nederland wel Nederland? Het is daarom belangrijk dat wij volstrekt helder zijn wat voor land wij zijn en dat wij niet terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren ’80 en ‘90.....
Lees verder »

17 mei 2016 - Energietransitie: initiatief bij bedrijfsleven en inwoners
Provinciale Staten bespraken vrijdag het Uitvoeringsprogramma Energie. In totaal investeert de Provincie 30 mln. euro om in 2020 14% van de Brabantse energie te halen uit duurzame bronnen. Dit levert naar verwachting voor liefst 15 miljard aan investeringen in Brabant op. "Het programma wil een brede beweging op gang brengen.....
Lees verder »

23 apr 2016 - Bestuur VVD-regio Zuid geïnstalleerd
Vanuit alle hoeken van onze drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg kwamen zo'n 250 VVD-leden op 23 april 2016 naar Goirle getogen, waar een nieuw bestuur van de VVD-regio Zuid werd gekozen en geïnstalleerd. Onder toeziend oog van ex-voorzitter van de 'oude' Kamercentrale Brabant en tevens interim voorzitter van de.....
Lees verder »

13 apr 2016 - Grotere afdeling VVD
Met een 50-tal leden van de VVD-afdelingen Best, Oirschot en Veldhoven is op 13 april 2016 in het statige Hof van Solms in Oirschot de oprichtingsvergadering van het Lokale VVD-Netwerk Best-Oirschot-Veldhoven (kortweg BOV) gehouden. Het besluit om samen te gaan is unaniem door de leden van de drie afdelingen aangenomen en zal.....
Lees verder »

6 apr 2016 - Vrije mensen gunnen anderen hun vrijheid
Nederland laat vandaag weten of het voor of tegen het vrijhandelsverdrag met Oekraïne is. Ratificeren betekent formeel bekrachtigen. Het verdrag is al akkoord en in werking. Het referendum is in die zin mosterd na de maaltijd. Het referendum is bovendien alleen raadgevend en zinloos als minder dan 30% van de kiezers gaat stemmen.....
Lees verder »

24 mrt 2016 - Nel Aarts-Hellings en Johan Brans benoemd tot Lid van Verdienste
Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar in 't Witven werden twee leden van onze afdeling, vanzelfsprekend geheel buiten de agenda om, verrast met een oorkonde van het Hoofdbestuur van de VVD, waarin hoge erkenning werd uitgesproken voor hun verdienste voor de VVD in het algemeen en voor de afdeling.....
Lees verder »

9 mrt 2016 - Handen af van Zilst Kermis
De kerntakendiscussie nadert zijn ontknoping. Ook wordt steeds duidelijker dat het gewoon om een 'ordinaire' bezuinigingsoperatie gaat. 'Penny wise, pound foolish' is wat ons betreft de best passende beschrijving van deze gevaarlijke operatie. De grootste onnodige post op de gemeentebegroting zijn de rentelasten van onze.....
Lees verder »

16 feb 2016 - Binnen bij de Buitenjan
Er is al veel over gezegd en net als iedere andere betrokken Veldhovenaar probeer je voor jezelf een beeld te vormen van de situatie binnen de muren van de Buitenjan. Deze week kreeg ik, samen met enkele andere raadsleden, de kans om een kijkje te nemen. Mijn fractiegenoten had ik beloofd om mijn uiterste best te doen.....
Lees verder »

Naar archief 2015 en eerder »