WETHOUDER EN FRACTIELEDEN EN -ONDERSTEUNERS VVD VELDHOVEN
Peter Saris
Ad van den Oever
Daan de Kort
Maarten Prinsen
Jean-Pierre Kaspers