RUIM BAAN VOOR ZILVERBAAN: ONTSLUITING
Veldhoven, 17 oktober 2008

De Veldhovense VVD trotseert weer en wind om
een symbolische start van de aanleg van de Zil-
verbaan te maken (zie foto hiernaast).

Reeds in mei 2007 droeg de gemeenteraad het
college op om vaart te maken met de aanleg van
de westelijke ontsluitingsroute. Deze weg, die
volgens het college uiterlijk in 2012 gerealiseerd
zou zijn, maakt de 'ruit' rondom Veldhoven com-
pleet en zorgt voor zowel een ontlasting van de
Heerbaan en Kempenbaan enerzijds, als voor
minder verkeer op de Sondervick en de Nieuw-
straat anderzijds.


De voorgenomen plannen voor het ontwikkelen van Veldhoven West zullen, bij uitvoering hiervan, verkeersoverlast van bouwverkeer door Oerle, maar ook via de Pegbroeken en de Nieuwstraat tot gevolg hebben. Voor deze extra stromen is geen plaats. Naast overlast zal het extra bouwverkeer ook voor gevaarlijke situaties zorgen.

De bereikbaarheid van Veldhoven, zowel voor inkomend als uitgaand verkeer, is onvoldoende. Dagelijkse files op de Heerbaan en Kempenbaan zijn hier duidelijke voorbeelden van. Naast ergernis voor de forenzen, levert dit economische schade op voor bedrijven gevestigd aan de Run. De bedrijven die juist zo belangrijk zijn voor onze werkgelegenheid en daarmee de ontwikkeling van Veldhoven hebben recht op een infrastructuur die past bij een gemeente van 43.000 inwoners.

De VVD houdt het college daarom aan de toezegging om het aanleggen van de Westelijke ontsluitingsroute af te ronden alvorens in 2012 te starten met de realisatie van Veldhoven West. Zowel een op- en afrit op de A67 als een verbreding (naar 2 x 2 banen) over de volle lengte van de Kempenbaan hebben de volledige steun van de VVD.VELDHOVEN
De laatste handelingen en ....
.... De Zilverbaan is een feit
De VVD gaat vol aan de slag