ONDERHOUD GROEN
Veldhoven, 17 oktober 2008

In Veldhoven wordt veel geklaagd over de kwaliteit van het groenonderhoud, of het uitblijven daarvan. Onvoldoende onderhoud geeft ergernis bij burgers en kan bovendien gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg hebben.

Veldhoven heeft het onderhoud aan de groenvoorzieningen uitbesteed. Via een inschrijvingsprocedure heeft de gemeente aannemers geselecteerd voor het uitvoeren van dit onderhoud.

Op dit moment wordt er via drie gebiedsopzichters controle uitgeoefend op een goede naleving van de met de aannemers gemaakte afspraken. De gemeente stelt dat onder meer door te scherpe inschrijvingen de aannemers niet aan het afgesproken kwaliteitsniveau kunnen voldoen. Bovendien geeft de gemeente aan te weinig mankracht te hebben om voldoende controles uit te kunnen oefenen en stelt daarom voor de formatie van gebiedsopzichters met één persoon uit te willen breiden

De VVD is van mening dat het beter en goedkoper is om duidelijke afspraken met aannemers te maken omtrent de te leveren kwaliteit. Controle is nodig maar vier opzichters vindt de VVD teveel van het goede. De VVD denkt dat wisseling van aannemer na contractbreuk een betere optie is om te komen tot beter onderhoud. De gemeente moet niet met zich laten sollen.

De VVD ziet liever dat er meer geld aan betere en desnoods extra aannemers wordt uitgegeven dan geld aan controle.