DE KORREL, RKVVO EN SDO
Veldhoven, 17 oktober 2008

Tennisvereniging de Korrel is een bruisende vereniging waar het hele jaar door volop getennist wordt. De club organiseert de jaarlijkse Veldhovense Tenniskampioenschappen en straalt daarmee niet alleen enthousiasme uit maar vervult tevens een bindende rol voor tennissend Veldhoven.

De tennisbanen van TV de Korrel zijn versleten en afgekeurd. De banen zijn glad en daardoor gevaarlijk en na een regenbui duurt het veel te lang voordat er weer gespeeld kan worden. De banen zijn weliswaar technisch afgeschreven maar economisch gezien zouden ze nog enkele jaren moeten meegaan.

De VVD is voor een vervroegde vervanging van de banen. De risico's van onnodige blessures en het gemis aan speelvreugde door een zeer beperkte mogelijkheid om ook buiten het seizoen om te kunnen spelen, wegen niet op tegen de kosten van het eerder vervangen van de banen.
De Veldhovense VVD is voorstander van het op korte termijn vervangen van de tennisbanen bij TV de Korrel.

Voetbalvereniging RKVVO is een dynamische club waarbinnen de jeugd sterk vertegenwoordigd is. De vereniging is zo hard gegroeid dat de capaciteit op de huidige velden ontoereikend is. De zeer slechte conditie van de velden draagt ertoe bij dat de te kleine capaciteit,vooral bij regenval, een groot probleem wordt. De velden worden dan snel onbespeelbaar waardoor (jeugd)trainingen  en wedstrijden moeten worden afgelast.

Een oplossing voor dit probleem zou de aanleg van een kunstgrasveld zijn. Op een kunstgrasveld kan altijd gespeeld worden. Bovendien wordt de belasting van de overige velden dan lager, waardoor de bespeelbaarheid goed blijft, en er daardoor beter en vaker op gevoetbald kan worden.
De VVD wil dat de gemeente in 2009 geld vrij maakt voor de aanleg van een kunstgrasveld bij RKVVO.

Korfbalvereniging SDO maakt gebruik van het sportcomplex aan de Europalaan. De kwaliteit van het trainingsveld gaat in de loop van het seizoen, mede door het intensieve gebruik, sterk achteruit.

De aanleg van een kunstgrasveld kan dit probleem verhelpen. Omdat de korfbalsport steeds meer ontwikkelt richting het gebruik van kunstgrasvelden hoopt SDO door de aanleg van zo'n kunstgrasveld twee vliegen in een klap te slaan.
De VVD steunt SDO in haar wens en zal intensief meewerken aan het realiseren hiervan.