VLIEGVELD
Veldhoven, 17 oktober 2008

De meeste overlast die inwoners van Veldhoven van het vliegveld ervaren wordt veroorzaakt door het militaire vliegverkeer. De burgerluchtvaart maakt gebruik van moderne en geluidsarme vliegtuigen.

De VVD is van mening dat niet het aantal vliegbewegingen maar de mate van geluids- en milieuoverlast een maatstaf moet zijn voor wat betreft de uitbreiding van het vliegveld.

De groei van de burgerluchtvaart zal de regionale economie verder versterken. De VVD is tegen een groei van het militaire vliegverkeer en voor een beheerste groei van de burgerluchtvaart met geluidsarme vliegtuigen.
Een standpunt dat de fractie met grote unanimiteit ondersteunt. Wilt u hierover nader worden geïnformeerd of wilt u over dit onderwerp een gesprek met een van onze fractieleden, mail ons dan en wij nemen contact met u op.
Stuur ons een mail