ONDERNEMERSKLIMAAT
Veldhoven, 17 oktober 2008

Ondernemingen die zich in Veldhoven vestigen dragen op diverse manieren bij aan het welzijn van Veldhoven en haar inwoners. Naast werkgelegenheid en tal van voorzieningen zorgt een groei van de bevolking indirect voor een stijging van de waarde van woningen.

Het spreekt voor zich dat de gemeente zich zal moeten blijven inzetten om de huidige ondernemers voor Veldhoven te behouden en waar mogelijk nieuwe bedrijven naar Veldhoven toe te halen. Dit kan door het juiste ondernemersklimaat te scheppen.

Naast een goede infrastructuur (zie ook ontsluiting Veldhoven) zal de gemeente de dienstverlening naar ondernemers toe verder moeten verbeteren.

Nieuwe bedrijventerreinen maar ook de opwaardering van bestaande terreinen, onder meer door het zogenaamde parkmanagement, dragen bij aan het verbeteren van het ondernemersklimaat.

De VVD volgt met interesse de ontwikkelingen van het binnenkort te openen ondernemersloket. Daarnaast zal de versterking van de samenwerking met ondernemersverenigingen ertoe bijdragen dat de gemeente snel kan inspelen op wensen van ondernemers.

Tenslotte ondersteunt de VVD de verdere deelname in Brainportprojecten met als belangrijkste project het vestigen van een High Med Campus op het terrein van het Medisch Maxima Centrum.