DE BIBLIOTHEEK EN 'T OUDE SLOT
Veldhoven, 17 oktober 2008

De openbare bibliotheek Veldhoven en de hierin opgenomen lokale VVV zijn in de ogen van de VVD zeer belangrijke voorzieningen. De bibliotheek is niet alleen een voorziening die het onderwijs in belangrijke mate ondersteunt maar daarnaast voor veel inwoners (jong en oud) een mogelijkheid om in zichzelf te investeren.

Een beter bereikbare VVV is ook goed voor de recreatie en het toerisme in Veldhoven.
Een uitbreiding van de openingstijden van de bibliotheek en daarmee de VVV heeft daarom de volledige steun van de Veldhovense VVD.

Het verliezen van de officiële museum status heeft voor museum 't Oude Slot vervelende gevolgen. Het uitwisselen van collecties met andere musea is hierdoor tot op een minimum beperkt. Een beperkte ophoging van de jaarlijkse subsidie kan ertoe bijdragen dat 't Oude Slot haar officiële museum status weer terugkrijgt.

Het museum heeft met haar nieuwe beleid aangetoond midden in de Veldhovense samenleving te staan. Dit heeft geleid tot een flinke stijging van de bezoekersaantallen.  

De VVD is voor een geringe verhoging van de jaarlijkse subsidie en hoopt daarmee bij te kunnen dragen aan een spoedige terugkeer van de officiële museumstatus van museum 't Oude Slot.