VVD JUICHT NIEUWE VORMEN VAN ONDERSTEUNING
TOE
Den Haag, 10 oktober 2014

De samenleving verandert. We worden ouder, mensen willen langer thuis blijven wonen. Soms wonen kinderen en hun ouder wordende ouders ver uit elkaar en kun je niet dagelijks voldoen aan de behoefte om aandacht te geven. Niet alles is ook direct zorg waar je voor verzekerd bent. Vroeger keken mensen voor elk probleem naar de overheid voor een oplossing, maar dat is niet alleen financieel onhaalbaar, maar ook bureaucratisch onwenselijk gebleken.

Waar vroeger automatisch naar de
overheid werd gekeken, vragen wij
mensen waar mogelijk voor zichzelf te
zorgen en daarnaast om te kijken naar
een ander. Niet iedereen kan dat altijd
in de familie- of vriendenkring
oplossen. Naast mantelzorgers,
vrijwilligers en professionals is er
ruimte voor een nieuwe groep ter
ondersteuning van mensen die daar
behoefte aan hebben. We zien de
opkomst van organisaties die
bemiddelen in bijvoorbeeld mensen
die ouderen gezelschap houden. Ze
bieden kansen om ondersteuning en zorg beter en persoonlijker te maken.

Wij juichen dat toe. Er ontstaat meer keuzevrijheid, zodat mensen zo veel mogelijk zelf invulling aan hun leven kunnen blijven geven. Want ook als je afhankelijk bent van anderen is het belangrijk dat je kunt kiezen voor de zorg en ondersteuning waar je behoefte aan hebt en die het beste bij je past. Het is immers prettig als je zelf iemand kunt uitkiezen in plaats van dat een organisatie dat voor je doet. En voor bijvoorbeeld kinderen van oudere ouders die verder weg wonen is het een prettige gedachte dat ze hun eigen bezoeken kunnen combineren met de aandacht van anderen. Een moderne kijk op onze maatschappij die past bij het karakter van de Participatiesamenleving.

VVD-fractie Tweede Kamer