ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2016
Veldhoven, 10 november 2015

De voorliggende begroting is wat men noemt een beleidsarme begroting. Beleidsarm omdat de middelen voor nieuw beleid eenvoudigweg ontbreken. Onze zorgwekkende schuldenlast is de rode draad door de begrotingen van de afgelopen jaren. Ook voor de begroting van 2016 speelt die zorg een prominente rol. Het is niet eenvoudig om daar verandering in te brengen. Dat vereist visie en discipline. De oplossing volgens dit college is wellicht geen voor de hand liggende, wel een doordachte.

Geen ruit om Eindhoven, wel een ruit rondom Veldhoven!
Strategisch gezien is dit een ijzersterke zet van het college. Een zet die van een uitbreidingslocatie een veel kansrijkere inbreidingslocatie maakt. Een zet die kan rekenen op de steun van de Veldhovense VVD.

We hebben het dan natuurlijk over de Zilverbaan. De ontbrekende verbinding tussen de Kempenbaan en de Heerbaan die de ruit rondom Veldhoven compleet maakt. Maar wellicht nog veel belangrijker is dat het ontbreken van deze weg de laatste barrière is voor de ontwikkeling van de drie dorpen in Zilverakkers. Door de aanleg van de Zilverbaan, die wat ons betreft niet vlug genoeg kan beginnen, is ook de ontsluiting van Veldhoven West adequaat geregeld. Veldhoven West, de plek waar zo'n HONDERD MILJOEN EURO aan gemeenschapsgeld 'begraven' ligt. De woningmarkt blijft aantrekken en de succesvolle ontwikkeling in Oerle Zuid belooft veel goeds voor de wijk Zilverakkers. Het is nú tijd om de miljoenen op te graven en dIe enorme schuld van onze mooie gemeente terug te brengen tot normale proporties.

Om dit doel te bereiken zal Veldhoven echter ook regionaal meteen met de vuist op tafel moeten slaan. De werkgroep woningbouw van de Metropoolgemeenten Regio Eindhoven pleit voor een regionale aanpak van de woningmarkt. Zo'n regionale aanpak kennen we ook al voor de markt van bedrijventerreinen. Voor wat betreft die broedende kip van wethouder Wijman hebben we ons de kaas van het brood laten eten.

Maar nu zijn wij aan de beurt! Een Veldhovense claim bij de regio voor wat betreft de bouw van 3.000 woningen in Veldhoven West is voor wat betreft de Veldhovense VVD een keiharde eis in de regionale onderhandelingen. Veldhoven is als nummer 3 gemeente in de Brainport regio dé stad van de arbeid. Wij leveren in verhouding verreweg de meeste arbeidsplaatsen. Maar liefst 31.000! Het is dan ook niet meer dan normaal dat deze werknemers ook gewoon hier bij ons in Veldhoven komen wonen. Hier bij ons in Veldhoven West!

Met die grote gemeenteschuld in het achterhoofd begrijpen wij ook de keuze voor de sobere variant van deze Zilverbaan. Het aanleggen ineens is niet alleen goedkoper maar zorgt ook dat de verkoop en de ontwikkeling van de grond onvertraagd doorgang kunnen vinden. Een wijfelende houding in dit dossier kan nadelig uitpakken voor de aantallen te bouwen woningen die Veldhoven door de regio krijgt toegewezen. Een zeer pro-actieve houding in combinatie met doorpakken is wat ons betreft het devies. College, u weet wat u te doen staat. College, zet 'm op.

Namens de gehele fractie: Peter Saris
Fractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-51556010
Stuur ons een mail