ZILVERBAAN, REDDING OF NEKSLAG?
Veldhoven, 10 november 2015

Dit was de centrale discussie in de raadszaal tijdens de algemene beschouwingen. Het VVD-plan uit 2008 om middels de Zilverbaan de ruit rondom Veldhoven compleet te maken, lijkt nu dan eindelijk toch uitgevoerd te gaan worden. Wordt het voor Veldhoven de financiële nekslag of is dit plan juist de redding uit de lastige situatie waarin Veldhoven verkeert?

Veldhoven heeft een enorme schuld. De zorg over de grote schuld wordt door alle politieke partijen gedeeld. Deze schuld is ontstaan in een tijd waarin Veldhoven actief speculeerde in bouwgrond. Dit heeft de gemeente in het verleden overigens geen windeieren gelegd maar nu hangt de bouwgrond in Veldhoven-West als een molensteen om onze nek. Als de grond verkocht kan worden, zou die zomaar eens een slordige 100 miljoen euro kunnen opleveren. In dat geval is Veldhoven in een klap uit de financiële zorgen. De hoofdvraag is: "Kan de grond in de Zilverakkers nu wel verkocht worden?"

De woningmarkt trekt aan. De woningbouw en -verkoop in het aansluitende Oerle Zuid zijn hiervan belangrijke getuigen. Daarnaast lijken samen met de lage rente alle seinen op groen te staan. Toch is het niet vanzelfsprekend dat Veldhoven kan beginnen met de verkoop van deze grond.

De woningbouw wordt net zoals de ontwikkeling van bedrijventerreinen regionaal afgestemd. Bovendien dient een wijk met zo'n 2.500 tot 3.000 woningen adequaat ontsloten te worden. De Zilverbaan voorziet in deze adequate ontsluiting. In de regionale onderhandelingen over bedrijventerreinen trok Veldhoven met Habraken aan het kortste eind. Het is aannemelijk dat dit met de verdelingen van te bouwen woningen andersom zal zijn. Mits natuurlijk het ontbreken van de benodigde infrastructuur geen breekpunt is.

De PvdA en het CDA vinden een extra investering van 2,6 miljoen euro in de Zilverbaan nu onverantwoord. De huidige financiële situatie kan dit niet dragen vinden zij. Coalitiepartijen GBV en VSA geloven wel in het VVD plan en zijn van mening dat je soms een 'klein' visje moet uitgooien om een hele dikke vis binnen te halen.

De VVD is ook een partij die een gezonde financiële situatie erg belangrijk vindt. In deze situatie prevaleerde voor ons het principe dat soms nu eenmaal de kost de baat vooruitgaat. Dat met de Zilverbaan ook de Kempenbaan ontlast en de bereikbaarheid van Veldhoven sterk verbeterd worden, maken van dit plan dé oplossing om uit de financiële problemen te komen.

Peter Saris
Fractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-51556010
Stuur me een mail