BEZUINIGINGEN PROFESSIONELE CULTURELE
Veldhoven, 15 december 2015

Toen we in de oordeelsvormende vergadering de heer Hofman het debat hoorden samenvatten konden we ons daar eigenlijk wel in vinden. De precieze woorden heb ik niet paraat maar het kwam er op neer dat de raad de instellingen een bezuinigingsopdracht in combinatie met een aantal randvoorwaarden hebben meegegeven. Dat het huidige voorstel aan al die randvoorwaarden én de bezuinigingsopdracht voldoet en dat hij daarom niet inzag waarom we ertegen zouden kunnen zijn. Het leek er zelfs bijna op een hamerstuk te worden.

Zoals ik al aangaf, klonk ons dat heel redelijk in de oren. Maar toen we er dinsdag in de fractie over napraatten, kwamen er toch nog een flink aantal vragen naar boven.

We zijn een gemeente met een veel te hoge schuldpositie. Deze mening wordt in de raad breed gedragen. Bij alles wat de schuldpositie beïnvloed zijn wij allemaal uiterst kritisch. De discussie die gevoerd werd rondom de Zilverbaan, maar ook vele andere discussies zijn daarvan een voorbeeld. Nu stappen wij met z’n allen vrij gemakkelijk heen over een extra investering, een extra lening, van anderhalf miljoen euro. We hadden in onze randvoorwaarden destijds niet meegenomen dat er een extra investering zou mogen plaatsvinden. Bij een bedrag daarvoor hebben we helemaal niet stil gestaan. Dat er met zo’n ingrijpende operatie kosten gemoeid zijn begrijpen we ook allemaal. Maar dames en heren: we hebben geen geld! We hebben geen rooie cent. We hebben een schuld van 150 miljoen euro!

Persoonlijk ben ik niet de allergrootste cultuurfan. Toch heb ik me inmiddels laten overtuigen van het belang van cultuur. Daarom ook denk ik inderdaad dat muziekonderwijs belangrijk is. Het mooiste zou zijn thuis en nabij muziek onderwijs. Voor goed muziekonderwijs zijn een docent, een leerling en een muziekinstrument nodig. Én een ruimte natuurlijk. Maar dat laatste is niet het allerbelangrijkste…

Buiten het door de gemeente gesubsidieerde muziekonderwijs om worden er veel goede muzieklessen gegeven. Muzieklessen zonder subsidie. Dus ook zonder Art for you is er muziekonderwijs. Wij gaan hier geen pleidooi houden voor het afschaffen van Art for you. Wat wij wél willen is dat we heel goed stilstaan bij deze beslissing.

Wij hebben voor tientallen miljoenen Multifunctionele Accommodaties laten bouwen, we hebben een prachtige Kempen Campus en een vijftal lege kerken. Allemaal locaties die overdag na pakweg half vier leegstaan. Allemaal gebouwen waarvoor geldt dat als daar vanaf die tijd muziek gemaakt zou worden er niemand last van heeft.

Maar waarvoor kiezen wij? Wij kiezen ervoor om muziek te gaan maken in de stilste ruimte van Veldhoven. In de bibliotheek. Niet thuisnabij de leerlingen maar op een plek waar ouders ze naar toe zullen moeten brengen.

Waar staan de M en de F van onze MFA’s ook al weer voor? Zouden dit geen prachtige locaties zijn voor thuis- en nabij muziekonderwijs? Wat denken we van de Kempencampus? Een gebouw dat inmiddels te groot blijkt. Nee, wij willen de culturele instelling bij elkaar hebben. Dat willen wij omdat wij vinden dat de museum het oude Slot en Art for you zoveel met elkaar te maken hebben. Dat willen wij omdat de bibliotheek en Art for you zoveel met elkaar gemeen hebben. Daar kunnen we synergievoordelen mee behalen. Is dat wel zo?

Wij betwijfelen of voor goed, thuis en nabij muziekonderwijs het gebouw het allerbelangrijkste is. In onze ogen zijn de docenten en de instrumenten het belangrijkste. Waar gaan wij mee instemmen? We stoppen het meeste geld, dat we nota bene niet hebben, in het geluidsdicht maken van een ruimte waarvan we vinden dat het er stil moet zijn.

Wie van jullie is ervan overtuigd dat een investering van anderhalf miljoen euro een absolute noodzaak is om kwalitatief muziekonderwijs te bieden? Is deze investering een absolute noodzaak om de bezuinigingsopdracht te realiseren? Zijn wij het niet verplicht aan de Veldhovenaar en aan onszelf om hier heel erg goed bij stil te staan? Vinden wij de MFA’s en de Kempencampus ongeschikt voor muziekonderwijs?

Dames en heren voor mijn fractie zijn er nog heel veel vragen en twijfels. Voor mijn fractie zijn er te veel vragen en twijfels om nu 1,5 miljoen euro, die we niet hebben, uit te geven aan muziekonderwijs dat waarschijnlijk ook blijft bestaan als we dit niet doen. Uw reacties zien we graag tegemoet.
INSTELLINGEN

Peter Saris
Fractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-51556010
Stuur me een mail