HANDEN AF VAN ZILST KERMIS
Veldhoven, 9 maart 2016

De kerntakendiscussie nadert zijn ontknoping. Ook wordt steeds duidelijker dat het gewoon om een 'ordinaire' bezuinigingsoperatie gaat. 'Penny wise, pound foolish' is wat ons betreft de best passende beschrijving van deze gevaarlijke operatie.
De grootste onnodige post op de gemeentebegroting zijn de rentelasten van onze schulden. Jaarlijks geven we hier om en nabij de één miljoen euro aan uit.


Verkoop bouwgrond enige oplossing
Het wegwerken van de schulden is wat
ons betreft de enige weg naar een gezon-
de financiële huishouding. Dit aflossen
kan zelfs zonder grote bezuinigingen,
maar 'gewoon' via de verkoop van bouw-
grond. Als het ons lukt om de bouwgron-
den in Veldhoven-West te verkopen, kun-
nen we de schulden aflossen en het geld,
in plaats van aan rente, besteden aan
sociale cohesie.

Sportclubs, de Oranjemarkt, Cult & Tumult
maar ook de kermissen horen in dit rijtje
thuis. Stuk voor stuk activiteiten die bij-
dragen aan het welbevinden en bij elkaar
brengen van de Veldhovense gemeen-
schap. De gemeenschap waar wij zo'n
groot beroep op doen als het gaat om
bijvoorbeeld de ouderenzorg.

Investeer in MENSEN
We zijn steeds meer aangewezen op elkaar. Op onze familie, op onze kennissen en op onze buren. Hoe hecht is onze Veldhovense gemeenschap? Hoe zorgen we ervoor dat dat mensen elkaar blijven helpen? Wat ons betreft doe je dat door de sociale cohesie te versterken en daar waar mogelijk hier zelfs in te investeren.
Als we nu in onze bezuinigingsdrift doorslaan en datgene waar we met z'n alle zo trots op zijn onherstelbare schade toebrengen, dan zijn we verkeerd bezig.

Behoud Kermis en Sportclubs
Op 22 maart neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Wij zullen kiezen voor voorstellen die de sociale cohesie niet aantasten. Wij zullen kiezen vóór behoud van bruisende sportclubs, Zilst kermis, Cult & Tumult en de Oranjemarkt. Wat ons betreft gaat alle energie naar het afbouwen van de schulden door het verkopen van de bouwgrond in Veldhoven-West zodat we voor de toekomst alles waar we trots op zijn gewoon kunnen behouden!
Zilst Kermis 2015

Peter Saris
Fractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-51556010
Stuur me een mail