NEL AARTS EN JOHAN BRANS IN HET ZONNETJE GEZET
Veldhoven, 24 maart 2016

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar in 't Witven werden twee leden van onze afdeling, vanzelfsprekend geheel buiten de agenda om, verrast met een oorkonde van het Hoofdbestuur van de VVD, waarin hoge erkenning werd uitgesproken voor hun verdienste voor de VVD in het algemeen en voor de afdeling Veldhoven in het bijzonder. Beiden mogen zich vanaf vandaag 'Lid van Verdienste' van de VVD (Veldhoven) noemen, voorwaar een prestigieuze titel.
Voor zowel Nel Aarts-Hellings (1943) als voor Johan Brans (1944) was de verrassing compleet. De zaal met leden die de ALV bijwoonden was natuurlijk extra gevuld en toen de voorzitter begon met het ingelaste agendapunt en er veel familieleden van Nel stilletjes binnenkwamen begon voor haar het kwartje te vallen.

Nel kreeg - na te zijn toegesproken door Peter Saris, haar opvolger in de raad - de oorkonde vanwege haar niet aflatende inzet als fractievoorzitter (2002-2010) en als raadslid (2010-2014) uit handen van de afdelingsvoorzitter, Lars van der Hoorn. Nel is lid van de VVD sinds april 1982.

Johan werd op het schild gehesen in een gloedvol betoog door Ad van den Oever omdat hij bijna 10 jaar (2003-2012) verdienstelijk voorzitter is geweest van de afdeling Veldhoven van de VVD. En ook hij ontving tenslotte de ingelijste oorkonde uit handen van de huidige afdelingsvoorzitter. Johan is VVD-lid vanaf 1998.

Ter afsluiting ontvingen de beide 'Leden van Verdienste' nog een door Elzbieta van Beek aangereikte prachtige bos bloemen en vanuit de zaal een warm applaus.PROFICIAT!!