GROTERE AFDELING VVD
Oirschot, 13 april 2016

Met een 50-tal leden van de VVD-afdelingen Best, Oirschot en Veldhoven is op 13 april 2016 in het statige Hof van Solms in Oirschot de oprichtingsvergadering van het Lokale VVD-Netwerk Best-Oirschot-Veldhoven (kortweg BOV) gehouden.
Het besluit om samen te gaan is unaniem door de leden van de drie afdelingen aangenomen en zal binnenkort door het Hoofdbestuur worden bekrachtigd. Daarna houden de afdelingen de facto op te bestaan maar de lokale belangen worden wel door een voor iedere afdeling afzonderlijk te vormen commissie behartigd, waarmee de continuïteit voor de leden gewaarborgd blijft.

Het doel van het samengaan is de gedachte dat grotere afdelingen meer tegemoet komen aan de wens om een netwerkorganisatie te zijn. Omdat deze drie gemeenten ook op ambtelijk niveau al enkele jaren samenwerken, ligt de fusie tussen de VVD-afdelingen Best, Oirschot en Veldhoven voor de hand.

Aan het samengaan zijn maanden van voorbereidingen en 'verkenningen' voorafgegaan. Het klikt tussen de afdelingen en de netwerkmogelijkheden nemen toe. Bovendien is de verwachting dat ook de mogelijkheden van het delen van expertise nu stukken groter zullen zijn.

Peter Saris
Fractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-51556010
Stuur me een mail