DRAAGVLAK EN INTEGRATIE
Veldhoven, 27 mei 2016

Het is naïef om te denken dat Nederland opvang kan bieden aan de grote vluchtelingenstroom. Het is belachelijk om te denken dat Nederland anno 2016 haar grenzen kan sluiten. Het asielbeleid moet streng maar rechtvaardig zijn. Alleen op die manier valt het onderscheid te maken tussen de echte politieke vluchtelingen en de economische gelukszoekers.

Net zoals alle gemeenten dient ook Veldhoven haar verantwoordelijkheid te nemen. Dat hebben we ook al gedaan. Denk maar aan de tijdelijke noodopvang die plaatsvond bij de Buitenjan. Maar dat zal ook de komende jaren moeten gebeuren met de huisvesting van statushouders. Laat er geen misverstand over bestaan dat de Veldhovense VVD ruimhartig openstaat tegenover de huisvesting van statushouders. Maar wij zetten onze vraagtekens bij de wijze waarop het nu lijkt te gebeuren.

De woorden draagvlak en integratie zijn essentieel in het vluchtelingendebat. De Veldhovense VVD is van mening dat je het aantal statushouders beperkt moet houden. Spreiding van statushouders is ook één van de voorwaarden voor kans van slagen. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Met spreiding vergroot je het draagvlak in de wijken en bevorder je de integratie.

Het beperken van het aantal en het spreiden van de statushouders is iets wat alle Veldhovense politieke partijen bepleiten. Althans, dat zeggen ze. Helaas kregen wij geen steun voor ons voorstel om een limiet te stellen aan het aantal statushouders per locatie in Veldhoven. Tot onze grote teleurstelling is deze eis van de Veldhovense VVD niet meegenomen in het huidige beleid. Wij hadden dan ook geen andere keus dan tegen het voorstel van de huisvesting statushouders te stemmen.

Statushouders hebben niet voor niets een verblijfsvergunning. Het zijn echte vluchtelingen die wij hier een betere toekomst kunnen bieden. De culturele verschillen zijn groot. Juist daarom is het stellen van een limiet van belang. Integreren doe je door je in de samenleving te begeven. We willen niet dat verworven vrijheden zoals de rechten van vrouwen en homo's opnieuw ter discussie komen.

En dat hoeft ook niet. Want uiteindelijk draait het om die twee woorden: draagvlak en integratie. Het draagvlak in de wijken en de integratie van de nieuwe Veldhovenaren.

Daan de Kort
Vicefractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-37195941
Stuur me een mail