DRIE DORPEN
Veldhoven, 21 juni 2016

Al meer dan tien jaar geleden werden de eerste plannen gemaakt. Nu lijken ze er dan echt te komen, de drie 'dorpen' in Veldhoven-West. Vanwege de economische crisis bleef de vraag naar nieuwe woningen gedurende vele jaren laag. De aantrekkende economie, het consumentenvertrouwen maar vooral de lage hypotheekrente jagen de huizenmarkt nu aan.

Voor Veldhoven zijn dit belangrijke ontwikkelingen. De jaren dat Veldhoven met actieve grondpolitiek goede zaken deed is door de meesten vergeten. De grote grondpositie met bijbehorende miljoenenschuld is hetgeen ons bezighoudt. De rentelast op deze schuld is veel te groot en brengt de jaarlijkse exploitatie in de problemen. Maar de redding is wellicht nabij...

De redding bestaat namelijk uit de verkoop van gemeentegrond. Met de opbrengsten kan de gemeente haar miljoenenschulden (gedeeltelijk) aflossen. Die schuld wordt kleiner en de rentelasten zullen hierdoor dalen. Minder rentelasten zorgen ervoor dat er structureel meer geld over blijft voor andere belangrijke zaken.

De planvorming mag echter niet teveel tijd in beslag nemen. De woningmarkt is nu op stoom dus haast is geboden. In de oordeelsvormende vergadering werden vragen gesteld rondom duurzaamheid en het naar beneden gestelde niveau van voorzieningen. Duurzaamheid lijkt in het plan behoorlijk gewaarborgd. Omdat het aantal woningen in verband met regionale afspraken naar beneden is bijgesteld, worden de geplande voorzieningen kleiner qua omvang. Ook dat klinkt logisch.

Als het aan de Veldhovense VVD ligt, krijgt het college het vertrouwen om de plannen in een hoog tempo door te voeren. Het risico dat de marktomstandigheden veranderen willen wij niet lopen. De gevolgen zijn voor Veldhoven te groot. Deze oproep geven wij ter overweging mee aan de andere raadsleden zodat we er in september over kunnen besluiten. Geniet van jullie reces!

Wilt u meepraten? Dat kan! Op 4 augustus (zie Agenda) bent u van harte welkom tijdens onze Netwerkborrel.

Peter Saris
Fractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-51556010
Stuur me een mail