WOONVISIE MOET SCHATKIST REDDEN
Veldhoven, 12 juli 2016

In Veldhoven wordt nu volop gewerkt aan de woonvisie. Een visie over hoe de Veldhovenaar aankijkt tegen wonen. Wonen in de nabije toekomst maar ook daarna.

De provincie verwacht van ons (lees: eist) dat wij die visie afstemmen met de regio. Zonder onderlinge regionale afstemming over aantallen en soorten woningen zullen er geen bestemmingsplannen meer worden goedgekeurd. Voor wat betreft de aantallen worden we geacht uit te gaan van de prognoses van de provincie. Die liggen zo'n 30% lager dan eerdere aantallen.

Professor Boelhouwer, hoogleraar woningbouw van de TU in Delft, kijkt optimistischer aan tegen de regio Zuid Oost Brabant. In een presentatie aan de gemeenteraad sprak hij de verwachting uit dat de woningmarkt in onze regio juist sterk zal groeien.

Verschillende partijen gaven aan in de woonvisie ruimschoots aandacht te willen voor doelgroepen als starters en senioren. Ook aandacht voor duurzaamheid vindt men belangrijk.

De woonvisie wordt in de zomer ter inzage gelegd en zal rond september/oktober aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Mijn partij is van mening dat we zo min mogelijk tijd moeten verliezen met het formuleren van de woonvisie. In Eindhoven, Waterrijk, wordt al weer volop gebouwd. Het sentiment is nu goed en de rente gelukkig nog lekker laag. De ontwikkeling van de drie dorpen in Veldhoven West moet de redding worden voor onze mega-schuld. Ons credo: schop in de grond!

Namens de fractie: Peter Saris
Fractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-51556010
Stuur ons een mail