ZWEMBAD
Veldhoven, 13 september 2016

Als iets de gemoederen in Veldhoven heeft beziggehouden is het wel het zwembad. Iedereen die ook maar iets met het zwembad te maken heeft, probeerde hemel en aarde te bewegen in een laatste poging zwemwater voor Veldhoven te behouden. Ruim 3.500 handtekeningen werden op het Meiveld overhandigd aan de burgemeester.

Zoveel voorstanders en zelfs 27 raadsleden die aangeven het zwemwater te willen behouden en toch gaat het bad dicht. Hoe kan dat nu?

Duivels dilemma
De nota waarin over het voortbestaan van het zwembad werd besloten was zodanig samengesteld dat deze een duivels dilemma bevatte. Óf het zwembad sluiten óf wederom een forse verhoging van de OZB-belasting. De verantwoordelijke wethouder maakte hier in mijn ogen een behoorlijke inschattingsfout. Zelfs het VSA, een coalitiepartij nota bene, liet dit niet over zijn kant gaan en stemde 'tegen'.

Dat niemand het zwembad zou willen sluiten, schatte de wethouder goed in. Maar dat de daarvoor benodigde €30 miljoen opnieuw via een OZB-belasting op het bordje van enkel de huiseigenaren en ondernemers zou komen, pikten de meeste raadsleden niet. Mijn partij, maar gelukkig ook het CDA, hekelt het gemak waarmee telkens weer naar het OZB-instrument wordt gegrepen.

Aangepast voorstel
De schok en het ongeloof zijn groot. Het huidige zwembadbestuur laat het er gelukkig ook niet bij zitten. Een projectgroep van professionals komt binnenkort met een aangepast voorstel voor behoud van een eenvoudig zwembad. Een zwembad dat geen €775.000 per jaar kost maar iets meer dan de helft. Dat zou betekenen dat het gat met het bestaande budget van €275.000 misschien wel overbrugbaar wordt. De wil om de middelen hiervoor te vinden, zonder daarvoor naar het OZB-instrument te grijpen, is bij een meerderheid van de raadsleden aanwezig.

Ik kijk uit naar de begrotingsbehandeling en het voorstel van het zwembadbestuur. En ik roep de collega-raadsleden op om proactief mee op zoek te gaan naar een alternatieve dekking van het hopelijk overbrugbare gat. Wellicht dat het zwembad dan alsnog gered wordt.

Peter Saris
Fractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-51556010
Stuur me een mail