COALITIE IN GEMEENTERAAD VELDHOVEN WIJZIGT
Veldhoven, 23 mei 2017

GBV en D66 hebben besloten per direct hun politieke samenwerking met VSA in de gemeenteraad van Veldhoven stop te zetten. De reden hiervoor is  gelegen in het feit dat er onvoldoende overeenstemming kon worden bereikt met betrekking tot enkele zwaarwegende dossiers. Het vertrouwen ontbreekt dat deze verschillen van inzicht alsnog overbrugd kunnen worden, wat voor GBV en D66 de verdere samenwerking met VSA onmogelijk maakt.
PER DIRECT
GBV, VVD en D66 gaan politiek samen werken
GBV en D66 hebben hierop de VVD bereid gevonden om in de nog resterende raadsperiode te gaan samenwerken, waardoor er opnieuw een meerderheidscoalitie mogelijk wordt. De drie  partijen nemen hiermee hun bestuurlijke verantwoordelijkheid om een stabiel  bestuur van Veldhoven te waarborgen.

Deze nieuwe situatie heeft wel tot gevolg dat de voorgenomen benoeming van VSA wethouder kandidaat, Jan van Burgsteden, op dinsdag 30 mei niet door zal gaan. GBV en D66 hechten er aan nadrukkelijk te verklaren dat de huidige gang van zaken geheel los staat van zijn kandidatuur en betreuren dit voor hem persoonlijk zeer.

Vragen?

Contactpersoon namens GBV:
MariŽnne van Dongen
Tel.: 06-20401705
Stuur een mail
Contactpersoon namens VVD:
Daan de Kort
Tel.: 06-37195941
Stuur me een mail

Contactpersoon namens D66:
Ingrid Hartlief
Tel.: 06-27526506
Stuur een mail