DE ECONOMIE TREKT AAN
Veldhoven, 7 november 2017

De economie trekt aan. Dit merken we op verschillende vlakken. Neem bijvoorbeeld bedrijventerreinen de Habraken. Nog geen twee jaar geleden moesten we flinke afwaarderingen incasseren omdat we de grond aan de straatstenen niet kwijt leken te kunnen. Inmiddels staan de bedrijven in de rij om zich op de Habraken te vestigen. Na B&G-hekwerken uit Best is de uitgifte in een stroomversnelling gekomen. Onlangs moest de gemeente de eerste nee-verkopen.

Zo'n zelfde ontwikkeling zien we op de woningmarkt. Het tekort aan woningen en de lage rente zorgen ervoor dat de woningprijzen fors blijven stijgen. De schatkist wordt langzaam maar zeker gevuld door de grondverkopen in Veldhoven West. De vooruitzichten zijn erg goed. Op korte termijn zal een contract met de projectontwikkelaar, Floreffe, gesloten worden. Niet alleen de grondverkoop maar ook de opbrengsten uit leges zullen de schuldpositie van Veldhoven verder verbeteren.
De start van de aanleg van de Zilverbaan verloopt voortvarend. De rotondes van de Zilverbaan liggen er zelfs al. Bestaande wegen en wijken zullen hierdoor niet onnodig geconfronteerd worden met bouwverkeer.

Kleine winkelier
Maar mevrouw de voorzitter. Niet iedereen merkt dat de economie aantrekt. Wellicht herinneren jullie de Kromstraatwinkelier uit de bijdrage van de algemene beschouwingen van 2014 nog. Toen maakten wij ons zorgen over de kleine winkelier. Die zorgen zijn nog steeds actueel. Afgelopen zaterdag liep ik door diezelfde Kromstraat. Helaas wordt het straatbeeld, ondanks de aantrekkende economie, nog steeds gekenmerkt door veel leegstaande panden. Nog steeds maken winkeliers zich zorgen. Ze vertellen dat er weliswaar meer wordt geconsumeerd, maar dat ze daar in hun winkelstraat weinig van merken. Mensen komen bij hun in de winkel schoenen passen om ze vervolgens op internet te bestellen. Zoals jullie hebben kunnen lezen is het tarief van de Kromstraat belasting bijna verdubbeld (pag. 73 van €2,48 naar €4,51). Het pasklare antwoord voor de Kromstraat (en het Citycentrum) hebben wij ook nog niet. Misschien moeten we wel nóg flexibeler omgaan met de bestemmingen. Maar dat er iets moet gebeuren lijkt ons duidelijk.

OZB
Ik kan niet begrijpen dat er partijen zijn die het de kleine winkelier nog lastiger willen maken door de OZB wederom te verhogen. De afgelopen drie jaar is deze al verhoogd met 20%. Dit levert de gemeente structureel 1,8 miljoen euro extra op. Wie kan mij vertellen waar dit geld gebleven is? Het is wel erg gemakkelijk om iedere keer te graaien, want zo noem ik het, in de portemonnee van de huizenbezitter en de kleine ondernemer.

Buitenreclame
Kunnen we niet beter kijken of we meer inkomsten kunnen genereren? Al eerder hielden we het pleidooi voor de sponsoring van rotondes. Wij zijn blij dat dit eindelijk vorm begint te krijgen. Dit willen we verder trekken. We denken dat de gemeente veel geld laat liggen op gebied van buitenreclame. Momenteel doet de gemeente dit zelf terwijl wij denken dat de markt dit beter, duurzamer en met een meer passende uitstraling voor een regio als de onze kan doen. Bovendien vinden wij dit geen kerntaak van de gemeente. Als we dit op een soortgelijke wijze doen als de gemeenten Eindhoven en Best maken we én minder kosten en kan er fors meer geld binnenkomen. Hier zullen wij een motie voor indienen.

Sociaal domein
De afgelopen jaren is er in het sociaal domein veel veranderd. Door de decentralisaties kregen we hier als gemeente een belangrijke rol. Voor mijn gevoel doen we het best aardig. Toch ontvingen wij vorige week een brandbrief. Donkere wolken op het gebied van jeugdzorg lijken ons boven het hoofd te hangen. We zijn het er allemaal over eens dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom is het van belang om met name in de basisstructuur te investeren. Daarom zijn wij mede-indiener van een motie waardoor er meer aandacht voor die basisstructuur komt. Wij danken de oppositiepartijen voor dit goede initiatief.

Welstand
Tot slot zijn wij verheugd met de plannen voor het afschaffen van de welstand. Minder regels en meer vrijheid voor burgers en ondernemers is wat beogen. Dit houdt niet in dat er Belgische toestanden gaan ontstaan. Hiervoor hebben wij immers de beeld kwaliteitsplannen die voorkomen dat het een allegaartje wordt.

Sport
De VVD Veldhoven heeft tevens een motie ingediend om te zorgen voor een aanzienlijk uitgebreider gebruik van de sportvelden in onze gemeente.
Algemene Beschouwingen bij de behandeling van de Begroting 2018

Namens de fractie: Daan de Kort
Fractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-37195941
Stuur ons een mail