VVD VELDHOVEN HEEFT VERKIEZINGSPROGRAMMA
Veldhoven, 16 februari 2018

Op 16 februari lanceerde de Veldhovense VVD haar Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezin-gen van 2018, niet alleen als gedrukt en online exemplaar, maar ook als 'Luisterboek'.
Initiatiefnemer Daan de Kort: "Om politiek toegankelijk te maken voor iedereen heeft de Veldhovense VVD besloten om naast haar schriftelijke programma ook het programma als luisterboek aan te bieden. Hiermee hoopt de partij politiek toegankelijk te maken voor analfabeten, personen met dyslexie en visueel beperkten".

De lancering vond plaats in de openbare bibliotheek Veldhoven waarbij het eerste exemplaar symbolisch -- in de vorm van een oranje koptelefoon -- in ontvangst werd genomen door Tweede Kamerlid Sven Koopmans.

Er bleek een levendige belangstelling voor dit evenement te zijn: ruim veertig mensen waren voor deze gelegenheid, die met een receptie met hapje en drankje werd afgesloten, naar de bibliotheek getogen. De Veldhovense VVD is dan ook een van de eersten onder alle politieke partijen, zowel landelijk als lokaal die met een dergelijk vooruitstrevend initiatief is gekomen.

De hoofdstukken uit het verkiezingsprogramma op een rij, waarbij u de tekst van ieder onderwerp kunt beluisteren door op de link te klikken:
ALS LUISTERBOEK GEPRESENTEERD