FIT VOOR DE TOEKOMST
Veldhoven, 5 november 2018

Citycentrum toekomstbestendig
Het gaat langzaam weer beter in de detailhandel. Dat zien we terug in het straatbeeld
van zowel de Kromstraat als het Citycentrum. Er is gelukkig steeds minder leegstand.
Het Citycentrum begint steeds meer te leven. Dit is mede te danken aan de inzet van de ondernemers en vrijwilligers.
Het Cityfest en de 112-dag zijn hiervan mooie voorbeelden. Wij denken dat er meer
nodig is om de levendigheid voor de toekomst -- ook in mindere tijden -- te blijven ga-
randeren. Een vorm van gratis parkeren, waarbij ook rekening wordt gehouden met overlast voor omwonenden zien wij als voorwaarde voor een toekomstbestendig Citycentrum.
Financiën op orde
De schuldenlast die ons jarenlang boven het hoofd hing, neemt gelukkig weer langzaam af. Grondverkopen zitten in de lift. De schop in Zilverackers staat in de grond en bedrijven blijven zich graag in Veldhoven vestigen. Met de opbrengst van de grondverkopen lossen we onze schulden af.
De rentelasten, maar ook het risico van een renteverhoging worden hierdoor steeds kleiner. Veldhoven krijgt haar financiën op orde!
Lage woonlasten
Een lagere schuldenlast alleen is onvoldoende om financieel gezond te blijven. De bereikbaarheid en het vestigingsklimaat voor zowel inwoners als bedrijven verdienen blijvende aandacht. Voorzieningen als ons zwembad en een toekomstbestendig Citycentrum maar ook het wegennet en het groenonderhoud moeten blijven voldoen aan de Veldhovense standaard.
Een OZB-verhoging is daarom onvermijdelijk. Er is afgesproken dat Veldhoven langdurig bij de 25% goedkoopste gemeenten van Nederland hoort. Met de huidige plannen voldoen we daar ruimschoots aan.
Betaalbare woningen voor jongeren
Woningen worden duurder. Onze Veldhovense jongeren lukt het steeds moeilijker om in Veldhoven te kunnen blijven wonen. Hetzelfde geldt voor jongeren die na hun studie willen terugkeren naar Veldhoven. Deze jongeren zijn belangrijk voor Veldhoven.
Als inwoner, als vrijwilliger, voor het verenigingsleven, als mantelzorger maar ook gewoon omdat ze hier geboren of opgegroeid zijn. Zij bepalen mede de identiteit van ons mooie Veldhoven. Daarom moeten we hen juist helpen. Wij willen dat er een actieplan voor starterswoningen komt. Met relatief weinig middelen kunnen we de ontgroening van Veldhoven tegengaan door juist deze groep jongeren voor Veldhoven te behouden.
Laagdrempelige communicatie
De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Communicatie gaat sneller en ook onze ouderen leren omgaan met de gemakken van het moderne communiceren. Communicatie via mobiele telefoon, bijvoorbeeld via WhatsApp, is in alle leeftijdsgroepen tot de nieuwe standaard gaan behoren. Dit geldt nog niet voor de gemeente zelf. Wij vinden dat we als trotse gemeente, in het hart van Brainport, als eerste deze nieuwe communicatievorm moeten omarmen.
Vivianne van Wieren
Jos van Daele
Peter Saris
Sander Antonis
Yentl van Bakel
Mantelzorgers
Het belang van goede mantelzorgers wordt met de tijd groter. Ook onze inwoners vergrijzen. Steeds meer van hen zijn afhankelijk van anderen. De zorg van de vele mantelzorgers die Veldhoven rijk is en die elke dag weer opnieuw geleverd wordt, is van onschatbare waarde. Dat moeten we ons blijven realiseren. De dankbaarheid richting deze groep vrijwilligers kan niet vaak genoeg worden onderstreept.
Jean-Pierre Kaspers