ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2020
Veldhoven, 11 november 2019

Er is in de afgelopen jaren veel, heel veel moois bereikt in de gemeente Veldhoven. En daar zijn we als VVD best trots op. Maar op meerdere terreinen valt er nog wel een inhaalslag te maken. Zo pleiten we al jarenlang voor gratis parkeren in het Citycentrum.

Ook is -- net als in vele andere gemeenten -- Jeugdzorg een dossier dat met veel hoofdbrekens gepaard gaat; de regering draagt deze voorziening wel over aan gemeenten maar verstrekt tegelijkertijd niet de middelen die nodig zijn. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om de begroting voor komend jaar en de periode daarna sluitend te houden.

Maar het is beslist geen kommer en kwel in Veldhoven. Zo kunnen we binnen afzienbare tijd oplossingen verwachten voor de starters op de woningmarkt, komt ereen oplossing voor files op de Kempenbaan en verlichting op de Oersebaan en de Heerbaan.

Onze Algemene Beschouwingen bij de behandeling van de Begroting 2020 kunt u lezen door hier te klikken.

Daarnaast heeft de VVD nog een drietal moties ingediend:

   • Doorstroming rotonde Heerbaan, Dom, Sterrenlaan
   • 100-jarig bestaan Veldhoven
   • Felicitereren 100-jarige inwoners van Veldhoven
De charmes van een dorp, de voorzieningen van een stad

Namens de VVD- fractie: Vivianne van Wieren
Fractievoorzitter VVD Veldhoven
Tel.: 06-14545550
Stuur ons een mail