WELKOM BIJ VVD VELDHOVEN
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Veldhoven
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en Demo-
cratie. Een afdeling ook die zich altijd lokaal
sterk heeft weten te onderscheiden van
andere politieke partijen in onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in Veld-
hoven. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat u
kunt vinden door op deze link te klikken, is
daarover volstrekt helder.

Surft u rustig rond over onze website en wat nog belangrijker is, laat het ons weten als u op- of aanmerkingen heeft, verbeteringen wilt voorstellen of een gerichte vraag aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
16-02-2018
Op 16 februari lanceerde de Veldhovense VVD haar
verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2018, niet alleen als gedrukt en online
exemplaar, maar ook als 'Luisterboek'. Initiatiefne.....

Lees verder »
04-04-2018
Na het afscheid van Willem-Jan van de Ven als raadslid
op 27 maart zijn op 3 april de nieuwe raadsleden voor de
Veldhovense VVD benoemd en beëdigd. Het team van
de VVD wordt, naast de herbenoeming van de overige....

Lees verder »


Meer nieuws....

25-04-2018
In Veldhoven gaat in de periode 2018-2022 de nieuwe
coalitie gevormd worden door VVD, GBV en PvdA. Er is
overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord, de
wethouderskandidaten en een portefeuilleverdeling.....

Lees verder »
26-05-2018
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in
Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste
speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij
vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken.....

Lees verder »
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....

Lees verder »
05-11-2018
Het gaat langzaam weer beter in de detailhandel. Dat
zien we terug in het straatbeeld van zowel de Kromstraat
als het Citycentrum. Er is gelukkig steeds minder leeg-
stand. Het Citycentrum begint steeds meer te leven.....

Lees verder »

Lars van der Hoorn
Oud-voorzitter VVD Veldhoven
Stuur me een mail